Asbest is vanwege zijn eigenschappen in tal van producten toegepast. Het materiaal bestaat uit zeer kleine vezels, die bij bewerking of slijtage kunnen vrijkomen. Blootstelling aan deze kleine vezels kan voor mensen gevaar opleveren. Om te voorkomen dat deze vezels vrijkomen zijn aan het onderhoud en het slopen van asbesthoudende materialen wettelijke eisen gesteld.


Vanwege zijn eigenschappen en zijn gunstige combinatie van prijs en materiaaleigenschappen is asbest in tal van producten toegepast. Asbest bestaat uit zeer kleine vezels, die bij bewerking of slijtage kunnen vrijkomen. Het is daardoor mogelijk dat grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht zweven en onopgemerkt worden ingeademd. Asbestvezels die zich in het lichaam nestelen, vormen een gevaar voor de gezondheid. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat asbestvezels gaan zweven, zijn aan het onderhoud en het slopen van deze materialen eisen gesteld.


Zowel eigenaren als gebruikers van gebouwen en bouwbedrijven en architecten kunnen asbest in bestaande gebouwen tegenkomen en de consequenties daarvan ondervinden bij bijvoorbeeld het verbouwen en slopen. Daarom is het van groot belang inzicht te hebben in de risico's die zich daarbij kunnen voordoen en te weten wat men in dergelijke gevallen moet doen of laten. Een asbestinventarisatie laten uitvoeren is de eerste stap.

Producten en toepassingen

Toepassingen

kachel met asbest

De belangrijkste toepassingen van deze asbesthoudende producten zijn:

  • Dakbedekking, zoals golfplaten, vlakke platen, leien, nokken, ventilatiekappen en boeiboorden
  • Gevelbekleding of -beplating, zoals binnenspouwbladen, spouwplaten langs kozijnen
  • Leidingwerk, zoals drink- en rioolwaterleidingen, hemelwaterafvoeren, schoorstenen, ontluchtings- en ventilatiekanalen, luchtverwarmingskanalen en vuilstortkokers
  • Plafonds en stralingsafscherming bij vuurhaarden en open verbrandingstoestellen
  • Brandwerende beplating, zoals wanden en deuren, kruipluiken, vensterbanken
  • Wandelementen en diverse soorten en vormen reservoirs en bakken

Toepassingsjaar

Het toepassingsjaar van materialen is belangrijk te weten omdat het asbesthoudende materiaal niet meer werd toegepast of niet meer mocht worden toegepast sinds 1993. In gebouwen van een latere datum mogen de betreffende materialen niet meer worden verwacht. In gebouwen, die zijn gebouwd voordat een Overheidsbesluit van kracht werd, kunnen nog wel asbesthoudende materialen aanwezig zijn die niet voldoen aan die overheidsvoorschriften.


De toepassingsfuncties van asbest zijn;

  • constructieve of versterkende functie
  • afdichtings- of pakkingsfuncties
  • isolerende functie

Ongeveer 45% van de asbestvezels werd door bedrijven buiten de bouwsector verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan consumentenproducten als warmhoudplaatjes, strijkijzers en strijkplanken en toepassingen in de agrarische sector.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!