Het asbestcement werd gemaakt volgens de Hatschek-methode. Hierbij worden asbestvezels als wapening toegepast in een mengsel met portlandcement en water. Na verharding van het mengsel ontstaat een steenachtige stof met een vrij grote hardheid en vastheid en een betrekkelijk gering gewicht

Historie en grote lijnen van het proces

In 1900 patenteerde de Oostenrijkse uitvinder Ludwig Hatcheck een methode waarbij asbestvezels (10-25 gewichtsprocenten) als wapening werden toegepast in een mengsel met portlandcement (75-90 gewichtsprocenten) en water. Na verharding van het mengsel ontstond een steenachtige stof met een vrij grote hardheid en vastheid en een betrekkelijk gering gewicht. Het asbestcement was ontstaan. De Hatschek-methode was verreweg de meest gangbare productiemethode binnen de asbestcementindustrie.

Voor de productie van asbestcement wordt overwegend ‘witte asbest' gebruikt. Voor de productie van buizen wordt ook 'blauwe asbest' gebruikt. De grondstoffen (cement, asbest en water) worden gemengd waarna een brijachtig mengsel ontstaat dat voortdurend in beweging wordt gehouden. Vervolgens wordt het mengsel op een met kopergaas bespannen, draaiende cilinder gevoerd. Het 'asbestvlies' dat op het zeefgaas ontstaat, wordt overgebracht naar een wollen, vilten transportband, waarbij de wol het asbestvlies als het ware opzuigt. Bij het productieproces wordt veel water verbruikt, ongeveer 10 m3 per ton.

Vlakke platen

Golfplaten en buizen

Door het aanbrengen van golven in vlakke asbestcementplaten worden deze geschikt om als dakbedekking te worden gebruikt. Een walsenstelsel brengt de golven in de plaat aan. Asbestcementbuizen worden aanvankelijk gemaakt door de nog weke, vlakke asbestcementplaten 'rond te zetten' en de naad met cementspecie te lassen. Later komt een methode om naadloze buizen te maken.

Asbestcementbuizen

Overige producten

Overige producten

Vlakke platen zijn nog 'week' wanneer ze de platenmachine verlaten. Zolang de binding van het cement nog niet is begonnen, zijn eigenlijk alle vormen mogelijk:


Nabewerking

Vlakke platen en golfplaten kunnen van een kleurtje worden voorzien of gecoat tegen weersinvloeden. Buizen die zijn bedoeld voor de afvoer van afvalwater, zijn aan de binnenkant voorzien van een beschermende laag.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!