In Gelderland ligt nog 20 miljoen vierkante meter aan daken met asbest, die voor 2024 vervangen moeten zijn. Maar dat schiet niet bepaald op. Om daar verandering in te brengen, is een succesvol initiatief in Overijssel, de Asbestschakel, vanaf vandaag ook beschikbaar in deze provincie.

Asbestschakel.nl

De Gelderse gedeputeerde Bea Schouten lanceert het nieuwe samenwerkingsverband vanmiddag vanaf het jaarlijkse asbestcongres in Utrecht.


Op asbestschakel.nl kunnen agrariërs en huiseigenaren een offerte krijgen voor alles wat er komt kijken bij het vervangen van hun asbestdak.


Probleem, zo zegt initiatiefnemer Jeroen Klinkhamer, is dat eigenaren van een asbestdak nu nog bij zo veel verschillende bedrijven en instanties aan moeten kloppen om het vervangen te krijgen, dat ze door de bomen het bos niet meer zien. ,,Ze komen in een wereld waarvan ze denken: dit is zo complex, laat maar zitten. We zien wel. En dat komt die deadline van 2024 niet ten goede."

Coolblue

Klinkhamer lanceerde de Asbestschakel een klein jaar geleden in Overijssel, nadat hij zelf een asbestdak wilde vervangen, en juist dat centrale aanspreekpunt miste. De gemeente had het niet, en ook bij de provincie kon hij niet terecht.


En dus begon hij het zelf maar, met succes. Eén site waar mensen zelf hun nieuwe dak samen kunnen stellen, en waar op de pagina de prijs mee verandert met de keuzes die gemaakt worden. ,,We wisten: het moet helder en transparant zijn. Mensen niet laten wachten op offertes, maar direct het bedrag laten zien. Dat kan door te standaardiseren en digitaliseren. Die rekentool is uniek in bouwend Nederland. Ze noemen ons ook wel de 'CoolBlue van de asbestdaken'.’’


Wind in de zeilen

De tool sloeg aan en bleef, zoals Klinkhamer het zegt, 'niet onopgemerkt in provincies waar ze heel veel asbest hebben'. En dus volgde een verzoek van gedeputeerde Schouten of hij een dergelijke coöperatie, want zo is de samenwerking tussen bedrijven opgezet, ook in Gelderland wilde vormen.

Een zoektocht naar Gelderse asbest-inventariseerders, -saneerders, aannemers, installateurs, en toeleveranciers volgde. ,,We willen zo veel mogelijk door lokale bedrijven laten doen en hebben er hier zeven gevonden die mee willen werken. Daardoor staat die hele keten die we in Overijssel hebben, nu ook klaar voor de inwoners van Gelderland. Als we de wind in onze zeilen krijgen, dan is die deadline van 2024 te halen.’’

Dubbel werk

Eén van die lokale Gelderse bedrijven die meedoet, is Ortageo uit Weurt. Het bedrijf heeft goede ervaringen met de Asbestschakel in Overijssel, waar Ortageo ook een vestiging heeft. Bedrijfsleider Frank Eijsackers zag in de naburige provincie de drempel voor eigenaren met een asbestdak lager worden.


,,Wij doen de inventarisatie en leveren een rapport op, dat zowel de klant als de saneerder in de mail krijgen. Zo voorkom je dubbel werk.’’ De deelnemers aan de coöperatie, zo zegt Eijsackers, hebben allemaal hun eigen expertise. ,,En doe ik iets niet goed, dan heeft de saneerder daar last van en krijg ik daar feedback op. Zo word je ook gewezen op waar je verbeterpunten zitten.’


Enorme afvoer

De Gelderse gedeputeerde Schouten lanceert de Asbestschakel dus vandaag. ,,De start van de coöperatie kostte een kleine 50.000 euro’’, zegt Schouten. ,,In totaal heeft de provincie 4 miljoen euro uitgetrokken om de asbestsanering te versnellen, dit is daar één van de maatregelen van.’’


Als de schakel ook in Gelderland een succes wordt, betekent dat een enorme afvoer van asbest, weet ook de gedeputeerde. ,,Op dit moment is er nog geen kant en klare oplossing om asbest op grote schaal te recyclen. Maar we willen niet wachten tot die definitieve oplossing er is. Op dit moment wordt asbest daarom apart opgeslagen bij stortplaatsen.’

Dit jaar nog fonds saneren asbestdaken

Bron: eerste publicatie door Thomas van Belzen<https://www.cobouw.nl/auteurs/thomas-van-belzen> op 21 jan 2019

De subsidiepot voor het saneren van asbestdaken voor 2019 is alweer leeg. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Om de vaart erin te houden, werkt ze aan een fonds. Dit jaar nog moet dat operationeel zijn.
Eind 2024 mag er geen asbest meer op daken liggen. Om eigenaren te helpen verstrekt het Rijk subsidie. Het potje voor dit jaar (8 miljoen euro) is echter alweer leeg. Nieuwe aanvragen zullen niet worden behandeld.
Om het saneren van asbestdaken<https://www.cobouw.nl/bouwbreed

/nieuws/2018/12/essent-asbestdaken-boerenbedrijven-vervangen-door-zonnepanelen-101267889> te blijven stimuleren, tuigt staatssecretaris Van Veldhoven een fonds<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

kamerstukken/2019/01/18/stand-van-zaken-asbestdakensanering> op. Dat doet ze samen met provincies, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, gemeenten en banken. Mogelijk stimuleert het fonds ook sloop en verduurzamingsprojecten in combinatie met het verwijderen van asbest.
Het verplichten van zonnepanelen op daken waar asbest wordt weggehaald is niet zinvol, meent de staatssecretaris. "Niet voor ieder dak is het plaatsen van zonnepanelen rendabel. Initiatieven die dit oppakken waar het wèl mogelijk is juich ik toe."
De staatssecretaris onderzoekt of er veel asbest illegaal wordt gestort. Dat doet ze nu vooral in Noord-Brabant en Drenthe. Op basis van de resultaten bepaalt ze of er maatregelen nodig zijn die dumpen moeten tegengaan.
Asbestfabriek
Voor het verwerken van asbesthoudend staalschroot start dit jaar de bouw van een fabriek. In 2020 zal de fabriek waarschijnlijk in bedrijf worden genomen.
Voor het verwerken van asbestcement is het beeld "genuanceerder". Dat recyclen en toepassen in nieuwe producten is vooralsnog te duur vergeleken met storten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!