Asbest is een natuurlijk mineraal dat goed bestand is tegen hoge temperaturen, sterke zuren en basen en is slijtvast. Jaren leek dit het ideale materiaal vanwege de eigenschappen en werd dan ook voor alles gebruikt, zoals brandwerende deuren en remschijven. Helaas is gebleken dat het slecht is voor de gezondheid.

Asbest is als grondstof wereldwijd verwerkt in de meest uiteenlopende producten. Vanwege haar onverwoestbare eigenschappen was asbest een ideaal product. Het leek alleen maar positieve eigenschappen te hebben. Asbest is verwerkt in zeer veel asbesthoudende producten en toegepast in bouw, industriële, installatietechnische en huishoudelijke artikelen.

Asbest zijn mineralen die ontstaan door langdurige geologische processen. De vorm van een asbestkristal is meestal langwerpig. Juist aan deze vezelstructuur dankt asbest haar goede maar helaas ook haar slechte eigenschappen. Het woord "asbest" is afgeleid van het Griekse woord " Asbestos ". Asbestos betekent onverwoestbaar.

Asbest vezels

De oorsprong van asbest

In diverse landen en werelddelen werd asbest gewonnen in open dagmijnen, zoals Canada, Australië, de voormalige Sovjet Unie, Brazilië en Zuid Afrika. De aders van asbestmineralen worden vaak aangetroffen in de nabijheid van bergketens. Het blijkt echter maar in een beperkt aantal gevallen economisch geëxploiteerd te kunnen worden.

Na winning van het ruwe asbesterts wordt het bewerkt en verpulverd. Vervolgens worden de losse asbestvezels ontdaan van steenresten, stof en onbruikbare vezels. Daarna wordt het tot wollig materiaal vermalen. Het wollig materiaal wordt geperst in balen en vervoerd naar productiebedrijven over de hele wereld om daar verwerkt te worden in verschillende producten.

asbesterts

Invoer en productie van asbest

Nederland is geen groot 'asbestproducten producerend land' geweest. Tussen 1917 en 1993 is ongeveer 2% van de totale hoeveelheid asbestvezels in Europa in Nederland verwerkt. Er werd ook meer asbesthoudend materiaal ingevoerd dan er in eigen land werd geproduceerd.

Eigenschappen

Asbest heeft de volgende eigenschappen:

  • sterk en flexibel
  • slijtvast
  • bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen
  • thermisch-, elektrisch- en geluidsisolerend
  • makkelijk te winnen
  • eenvoudig te verwerken

Vanwege de hierboven genoemde bijzondere eigenschappen is asbest te vinden in veel verschillende toepassingen. Ook in Nederland is, tot het moment van verbod in 1993, veel asbest verwerkt in cementproducten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Hoe asbest te herkennen kunt u leren. Mocht u vermoeden dat er sprake is van asbest dan kunt u door een erkend bureau een asbest inventarisatie laten uitvoeren. Deze stelt vervolgens een asbestinventarisatierapport op.

asbestdak

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!